Weblapelemzés

Elemzés tárgya: Közoktatási Információs Iroda, Tanügyigazgatási Szakportál

Elérhetőség: http://kir.hu/

Kulcsszavak: közoktatás, mérés, értékelés, adatbázisok

Az általam választott elemezni kívánt weboldal a Közoktatási Információs Iroda, Tanügyigazgatási Szakportált választottam. A portál összetett feladatot lát el, hiszen a közoktatás adatszolgáltatásra kötelezett, amelyhez szükséges méréssel, értékeléssel kapcsolatos rendszereit, adatbázisait, és az ehhez szükséges adminisztratív forrásait tartalmazza. Értékelés-mérés szakos tanárként sokat látogatom az oldalt, amely véleményem szerint sok tanulságot hordoz az akadálymentesítés szempontjából.

A honlapok akadálymentesítése számos szabályozásban[1] megjelenik, amelyek közül véleményem szerint az egyik legfontosabb a közszolgálati honlapok akadálymenetesítése, hiszen törvényi kötelezettségeknek kell eleget tenni az adatszolgáltatás elvégzésével a közoktatási intézményeknél.

Az elemezés során igyekszem webergonómiai szempontból az erősségeket és a gyengeségeket bemutatni.

A Közoktatási Információs Rendszer (KIR) kezdőlapja

A Közoktatási Információs Rendszer (KIR) kezdőlapja

Első benyomás

Az első benyomásom az volt, hogy az oldal nem tartalmaz semmi olyan elemet, opciót, amely alapján megfelelne valamely akadálymentességi követelményeknek. A weboldal formai megjelenítés szempontjából keretes (frame) elrendezésű, és meglehetősen komplex, túl sok elemből áll. Ernyőoldalként, portálként kívánják működtetni, azonban véleményem szerint ennek szerepét nem tölti be.  Az oldal kitölti a böngésző teljes képernyőjét. Keresővel nem rendelkezik, pedig nagyban megkönnyítené az oldalon való eligazodást.

Weboldal menüpontjai

A honlap minden böngészőn hasonlóan jelenik meg (Safari, Chrome, Firefox).

A tartalom és a forma nem különül el, nem található stíluslap.

Forráskód

Szerkezete

A felső menüsor segítségével adatbázisokhoz és komplett rendszerekhez lehet eljutni, amelyek szöveges mezőjében a rövidítések és a pontos elnevezések találhatóak. Ha rákattintunk egy-egy rövidítésre a honlap középen lévő hasábjában jelennek meg a tartalmak. Egy menüre kattintva tehát tényleg az a tartalom jelenik meg, amelynek kell. Azonban nem aloldalak formájában kezeli a tartalmat.

Tájékoztató adatok a közoktatási intézményekről

Tájékoztató adatok a közoktatási intézményekről

Példa egy rövidítés feloldására az ALT paraméterben (HHH)

 • a Hivatalos Közoktatási Intézménytörzshöz (Intézménytörzs)
 • Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere (KFIR)
 • Közoktatási Statisztikai Adatok (KIR-STAT)
 • Tájékoztató adatok a közoktatási intézményekről (SZINFOR)
 • Érettségi jelentőlap-kezelő rendszer  (Érettségi)
 • Tankönyvi adatbázis-kezelő rendszer (Tankönyv)
 • Oktatási azonosító (Oktatási azonosító)
 • Közoktatási nyomtatványok megrendelése (Nyomtatványok megrendelése)
 • Óvodai és általános iskolai körzetek (Körzethatárok)
 • Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és tanulók központi nyilvántartása (HHH)
 • Hirdetések

Hátránya ennek a megoldásnak, hogy a rövidítésekben járatlan felhasználók nehezen tudnak eligazodni pl. a SZINFOR rövidítés mögött megbújó Tájékoztató adatok a közoktatási intézményekről információkkal.

A Közoktatási Információs Rendszer (KIR) kezdőlapja

A Közoktatási Információs Rendszer (KIR) kezdőlapja

A Közoktatási Információs Rendszer (KIR) kezdőlapja képek és a Javascript kikacsolása után

A Közoktatási Információs Rendszer (KIR) kezdőlapja képek és a Javascript kikacsolása után

A keretes elrendezésben az első oszlopban Hirdetések szerepelnek. A második oszlop tartalmazza a fentebb említett menüpontokhoz tartozó tartalmakat, a harmadik oszlop képek formájában linkeket rejt, amelyek segítségével például az Elektronikus diákigazolványhoz lehet eljutni, míg az utolsó oszlop Közérdekű adatokat tartalmaz.

Előzetesen levonhatjuk azt a következtetést, hogy nagyon zavaró a hirdetések elhelyezése a bal oldalsó menüben, és  túlságosan komplex a felület, hasznos lenne egy oldaltérkép.

Működés

A weboldal címe flash animációként szerepel, a portál elnevezésének betűk forognak. A <title>tagben szerepel a pontos név. Úgy vélem, hogy e villódzó elem használatát szerencsés lett volna mellőzni.

Az oldalon lévő elemek sorrendjében nem fedeztem fel semmilyen szabályszerűséget (betűrend, tematika). A fejlécben szerepel ugyan egy tematikus csoportosításnak megfelelő rész, azonban ez csak egy kép elem, nem tölt be funkciót.

A felhasználói felület nem átlátható, nehezen használható, és nagy hátránya, hogy nem vezeti a használót. Nem tartozik hozzá sem oldal, sem menütérkép.

A weblap címe Flash animációban  A fejléc képekkel

A weblap címe Flash animációban
A fejléc képekkel

A weblap a JavaScrpit és a képek kikapcsolása után

A weblap a JavaScrpit és a képek kikapcsolása után

A nem szöveges elemekhez nem tartozik sem szöveges leírás, sem alternatív név. Például a harmadik oszlopban az egyes menükhöz csak a képekre való kattintással lehet eljutni, de ha kikapcsoljuk a képeket, akkor a linkek neve jelenik meg. Az itt megjelenő tartalom megegyezik  a felső menüsorban található linkekkel.

Képekkel

Képekkel

Képek kikapcsolása után

Képek kikapcsolása után

A linkek leírása a felső menüsorban megfelelő.

Táblázat nem található a honlapon.

A betűméret növelésére/csökkentésére nincs lehetőség, eltekintve a böngészőben található lehetőségtől (CTRL+/-).

A honlap komplex és sok színt használ, de magas kontrasztot biztosító stíluslap nem áll a rendelkezésünkre.

A szín nem hordoz semmilyen máshogyan nem elérhető információt, úgy vélem, hogy csupán design funkciót tölt be.

Videót, hanganyagot nem használnak az oldalon.

A kattintható felületek meglehetősen kicsit, hiszen csak az egyes rövidítéseket használja a rendszer, azonban a képek kikapcsolása után is navigálhatunk benne a TAB billentyűvel. A képek kikapcsolása után az elválasztáshoz használt kis pöttyöt nem jeleníti meg, amely úgy gondolom, hogy egyébként is felesleges designelem.

Képek kikapcsolása után
Képek visszakapcsolása

A funkcionalitások nagy része elérhető a TAB billentyűvel, azonban minden frame-ben lévő elem előtt található egy felsorolásjel, amelyre szintén ráugrik a tabulátor, így sok felesleges kattintással jutunk csak el a tartalomig.

Felsorolásjelre ugró tabulátor

A Tab billentyű a felsorolásjeleken is végigmegy

Az oldal használatanem igényel gépelést, de ez sajnos nem könnyíti meg a használatot.

Összegzés: A honlap úgy vélem, sokkal hatékonyabbá tehető lenne, ha néhány változtatást bevezetnének. Gondolok itt a keretes szerkezet megszüntetésére, oldaltérkép megalkotására, keresőopció megvalósítására. Úgy vélem, hogy az akadálymentesítés megvalósítása a teljes honlap újra megalkotását igényelné.[1]1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

Rigai Nyilatkozat

Európai Parlament Állásfoglalása (2002) 0325

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv